Elherdált Örökségünk

Közérdekű adatot igényeltünk!

Ilyen egy "hazánkban egyedülálló modell program" keretei közt működtetett "Szálloda és Oktatóbázis"

2017. április 22. - Elherdált.Örökségünk

Aki követi a blogot pontosan tudja, hogy 2015 novembere óta "küzdünk" azért, hogy a solti Teleki Kastély kapuit, sok-sok év után kinyissuk végre, nem sok sikerrel... Eddig!

20151230_140150.jpg

Mivel másfél évnyi levelezés után még mindig nem értettük mi is történik ebben a kastélyban, közérdekű adatigénylést nyújtottunk be az SZGYF felé.

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 6320 Solt, Kalimajor 1. szám alatti, Solt Teleki Kastély megnevezésű, 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlan haszosításával kapcsolatos következő adatokat:

-2017-es évben szerepel-e a kastély az integrált üdültetési rendszerben?
-2007 óta, része volt-e bármikor a kastély az integrált üdültetési rendszernek?
- Ki a jelenlegi üzemeltető?
- Pontosan milyen szociális, és gyermekvédelmi feladatokat látnak el az ingatlanban, ami miatt az ingatlan üzleti célú bérbeadása nem lehetséges?
- Melyik évben kapta meg az üzemeltetési jogot a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény?
-Kérem, adják meg éves bontásban (!), hogy a "Harmónia" Integrált Szociális Intézménnyel kötött üzemeltetési, bérleti szerződés ideje alatt, az intézmény által "hazánkban egyedülálló modell program" keretei közt működtetett "Teleki Kastély Szálloda és Oktatóbázis":

1. hány fős állandó személyzettel, illetve sérült személy bevonásával üzemelteti/üzemeltette az ingatlant?
2. Melyik évben, hány rendezvényt/konferenciát tartottak?
3. Hány szállóvendég, mennyi éjszakát töltött el a kastélyban?
4. Milyen fejlesztések történtek az ingatlanon?
5. Ezeket a fejlesztéseket milyen forrásból finanszírozták?
6. Mennyi bevételt termelt a "Szálloda és Oktatóbázis"?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:
Németh Györgyi

Be kell vallanunk, az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján többen is nagyon szkeptikusan álltunk a dologhoz. Jöttek a : "Majd jól meghamisítják az adatokat" illetve a "majd jó sok pénz kérnek érte, ha egyáltalán kiadják az adatokat" típusú vélemények. Nem foglalkoztunk ezzel, lesz, ami lesz alapon türelmesen vártuk,hogy leteljen a 15 nap, és választ kapjunk a kérdéseinkre. Nem kaptunk... Tovább vártunk, 15 MUNKANAPOT. Semmi... Ekkor küldünk egy felszólítást, az SZGYF-nek.

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2017. március 21. napján beterjesztett adatigénylésemre (A solti Teleki Kastély üzemeltetésével kapcsolatos adatok) nem érkezett válasz.

Felhívnám szíves figyelmüket, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Ha 15 napon belül jelzi az adatgazda, hogy hosszabbítást kér, akkor az igénylést követően összesen 15+15 napja van a válaszadásra. A válaszadás határideje akkor is meghosszabbodik, ha költségtérítést kérnek az adatok átadásáért, ebben az esetben a költségtérítés elfogadását követően 15 napja van a válaszadásra. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia.

Önök az eddigiekben semmilyen módon nem tettek eleget a fent leírtaknak, így ezzel törvényszegést követnek el!

Újra kérem, a fent hivatkozott törvény betartásával, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 6320 Solt, Kalimajor 1. szám alatti, Solt Teleki Kastély megnevezésű, 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlan haszosításával kapcsolatos következő adatokat:

-2017-es évben szerepel-e a kastély az integrált üdültetési rendszerben?
-2007 óta, része volt-e bármikor a kastély az integrált üdültetési rendszernek?
- Ki a jelenlegi üzemeltető?
- Pontosan milyen szociális, és gyermekvédelmi feladatokat látnak el az ingatlanban, ami miatt az ingatlan üzleti célú bérbeadása nem lehetséges?
- Melyik évben kapta meg az üzemeltetési jogot a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény?
-Kérem, adják meg éves bontásban (!), hogy a "Harmónia" Integrált Szociális Intézménnyel kötött üzemeltetési, bérleti szerződés ideje alatt, az intézmény által "hazánkban egyedülálló modell program" keretei közt működtetett "Teleki Kastély Szálloda és Oktatóbázis":

1. hány fős állandó személyzettel, illetve sérült személy bevonásával üzemelteti/üzemeltette az ingatlant?
2. Melyik évben, hány rendezvényt/konferenciát tartottak?
3. Hány szállóvendég, mennyi éjszakát töltött el a kastélyban?
4. Milyen fejlesztések történtek az ingatlanon?
5. Ezeket a fejlesztéseket milyen forrásból finanszírozták?
6. Mennyi bevételt termelt a "Szálloda és Oktatóbázis"?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 11.

Üdvözlettel:

Németh Györgyi

Tovább vártunk, és 2017. április 20-án meg is érkezett a válasz:

Egy valamin nem lepődtünk meg, azon, hogy újabb levél veszett el...
Legnagyobb meglepetésünkre minden kérdésünkre választ kaptunk, ráadásul a Főigazgató Úr által megadott adatok teljes mértékben megerősítették azt, amit mi is próbáltunk bebizonyítani az elmúlt másfél évben!

Kezdjük azzal, hogy "a telephely állandó személyzettel foglalkoztatása nem történik".

Ez gyakorlatilag meg is magyaráz mindent. Milyen szálloda az, ahol egyetlen állandó alkalmazott sincsen??? Ugye?

A "hazánkban egyedülálló modell program" keretei közt működtetett "Szálloda és OKTATÓBÁZIS"  "üzemeltetője" 2009 óta a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény. Az üzemeltetésre vonatkozóan viszont csak 2013-ig visszamenőleg kaptunk adatokat. Nem baj, ez is elég!

Ha számolunk egy kicsit, rögtön kiderül, milyen hatékony is ez az "egyedülálló modell program"

2013-2017 közt, a 4 évben rendelkezésre álló 1459 nap alatt 17 azaz tizenhét darab rendezvény volt a kastélyban.

A kastély 34 darab ággyal rendelkezik. Ez azt jelenti hogy 100%-on működve, 49.606, azaz negyvenkilencezer-hatszázhat (!) vendégéjszakát lehetett volna értékesíteni.  Legyünk megengedőek, vegyünk csak 50%-ot, az 24.803 . 

Ebből 314, azaz háromszáztizennégy (!) darabot sikerült értkesíteni. Ez kevesebb, mint amit 10, azaz tíz darab teltházas nap alatt produkálni lehet. A rendelkezésre álló 4 évben, vagyis 1459 nap alatt nem sikerült 10 napnyi szállásfoglalást összehozni! 

Tényleg egydülálló! "Kézzel fogható csoda", ahogyan "Csipkerózsika álmából ébresztették fel a kastélyt"- írta a Bács-Kiskun Megye Online 

http://www.bacsmegye.com/bacs-kiskun-megye-vezeto-hir/a-solti-teleki-kastely-ismet-varja-vendegeit

Sajnos, mi nem vagyunk ennyire elvarázsolva ettől a "csodától", ezért újabb levelet írtunk Bátori Zsolt Főigazgató Úrnak:

Bátori Zsolt Főigazgató Úr részére

 

Tisztelt Bátori Zsolt!

Köszönöm szíves válaszát a 2017 március 21-én  beterjesztett közérdekű adatigénylésemre.

http://kimittud.atlatszo.hu/request/8715/response/13319/attach/html/4/SZGYF%20IKT%208821%209%202017.PDF.pdf.html

Ahogyan azt már 2016. április 20-án jeleztem Ön felé, 2015. novemberében, a solti Teleki Kastély üzemeltetésével kapcsolatosan, együttműködési ajánlattal kerestem fel a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény igazgatónőjét, Petrichné Veres Saroltát. 

Az igazgatónő továbbította megkeresésemet a fenntartó, Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség, Fejlesztési Osztálya felé. Részletes anyagot kértek tőlem az ingatlanra vonatkozó hasznosítási, üzemeltetési terveinkre vonatkozóan, melyet a Főigazgatóság az integrált üdültetési rendszerre, a Kastély víz- és szennyvíz hálózatának hiányosságaira, illetve arra a tényre hivatkozva, hogy idézem: "szóban forgó ingatlan az SZGYF alapfeladatainak ellátásához szükséges" elutasított.

Ahogyan az a beterjesztett adatigénylésemre adott válaszaiból kiderül:

- A kastély sem 2016-ban nem volt, sem 2017-ben nem része az integrált üdültetési rendszernek, így erre hivatkozva nem utasíthatták volna el az üzemeltetésre vonatkozó együttműködési ajánlatunkat.

- A Kastély víz-, és szennyvíz hálózatának rendezése elkezdődött

- Ha jól értelmezem a beterjesztett adatigénylés 4. pontjára adott válaszát, a szóban forgó ingatlanban jelenleg semmilyen, az SZGYF működéséhez szükséges szociális vagy gyermekvédelmi feladatot sem látnak el, így az ingatlan üzleti célú bérbeadása nem akadályozná az SZGYF alapfeladatainak ellátását.

A beterjesztett adatigénylésem 6-7-8. illetve 11. pontjára adott válaszai alapján egyértelmű, hogy a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény jogosultsága ellenére sem működtet szálláshelyet. Az ingatlan nem üzemel sem szállodaként, sem "oktatóbázisként", jelenleg semmilyen kormányzati, szociális vagy gyermekvédelmi funkciót nem tölt be.


A fentiekre hivatkozva, kérem Önt, az elutasított együttműködési ajánlat felülvizsgálatára!
Kérem, tájékoztasson arról, van-e bármiféle lehetőség arra, hogy az SZGYF-el, illetve a "Harmónia"Integrált Szociális Intézménnyel együttműködve részt vegyünk a kastély hasznosításában, üzemeltetésében, akár az integrált üdültetési rendszer keretei közt, vagy azon kívül.

Szeretnénk, ha nem csak 6-7 rendezvény lenne évente, ha állandó személyzet lenne, illetve ha ténylegesen is szálloda és oktatóbázisként működne a kastély. Kérem Önt, tájékoztasson arról, milyen módon, milyen feltételekkel vehetnék részt ennek a megvalósításában!

Felhívom szíves figyelmét, hogy az adatigényléshez hasonlóan, jelen levelemet, és  válaszát is nyilvánosan közreadom!

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Németh Györgyi

 

 

Fenti levelünket továbbítottuk a "Harmónia" igazgatónője felé is, kértük legyen segítségünkre egy együttműködési koncepció kidolgozásában, hátha közösen sikerülne jobban kihasználni a kastélyban rejlő lehetőségeket!

BRÉKING***

Bátori Zsolt Főigazgató Úr válaszolt a levelünkre.
Ismételten az integrált üdültetési rendszerre hivatkozva utasítottak el minket, annak ellenére, hogy az ingatlan ebben az évben (ami még 7 egész hónap) már biztosan nem valósul meg. Addig pedig, minden marad a régiben...

A Főigazgató Úr levele itt olvasható:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/8715/response/13683/attach/html/4/Solt%20Teleki%20Kast%20ly%202.PDF.pdf.html

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://elherdaltorokseg.blog.hu/api/trackback/id/tr5612445675

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Peetee 2017.04.23. 12:51:44

Ez a hivatalos adat. Soha nem fogják kiadni, hogy melyik 3 tucat államtitkár meg egyéb bennfentes jár oda a szeretőivel. Sem a haveroknak odaadtuk a hétvégére, sem a főnök lánya elkérte pár hétre nem fog papíron sohasem feltüntetődni. Éppen ezért nincs állandó személyzet: rövid időn belül túl sokat látnának és tudnának. Ébresztő, rejtetz kamerával kell oda menni, a levelezgetésből maximum az fog kiderülni, hogy itt is elherdálják a közpénzt. Szerintem