Elherdált Örökségünk

Elherdált Örökségünk

Wenckheim Kastély - Gerla

Büntetlen vállalkozó, tehetetlen önkormányzat, pusztuló védett műemlék...

2018. január 05. - Elherdált.Örökségünk

Hét elején megkeresett bennünket a Gerlai Wenckheim Társaság, és figyelmünkbe ajánlották (többen is) a gerlai kastélyt, melyet 2011-ben Békéscsaba önkormányzata nyilvános árverésen értékesített.  A jelenlegi tulajdonosnak (Satis Bau Építőipari Kft),  2011-ben azzal a feltétellel adta el az épületet és udvarát, hogy felújítja azt, ám ez azóta sem történt meg. A Kft. pályázati forrásból kívánta felújítani a kastélyt, de mivel nem nyert pályázatot, az adásvételi szerződés módosítását, a felújításokra vonatkozó határidők halasztását kérte az önkormányzattól. A Kft. saját maga által javasolt új határidő 2014. május 30. volt, melyet az önkormányzat elfogadott. 2016. januári közgyűlésen már arról tárgyaltak, hogy a város visszavásárlási jogát három évvel meghosszabbítják, február 25-én ugyanis lejárt a város visszavásárlási joga a kastélyra. A közgyűlésen nem született döntés, a visszavásárlás lehetőségéről vita alakult ki a képviselők közt.

13707537_1630722667256843_7290210143825214014_n.jpg

13734894_1631310103864766_6646943067932425982_o.jpg

A gerlai Wenckheim-kastély Békéscsaba Gerla nevű városrészében található, mely a megyeszékhelytől északnyugati irányban található. Wenckheim Károly a 37 szobás kastélyt Ybl Miklóssal terveztette, amely 1860-ra készült el. Károly halála után a gerlai kastélyt és birtokot Géza, majd annak fia, Jenő örökölte, akit 1944-ben a kastélyparkban temettek el. 
A második világháború után általános iskola működött benne, mely 1984-ben költözött át az új épületbe, ez az épület már 1990 óta üresen áll.
A kastély szabálytalan 'U' alaprajzú, nagyrészt egyszintes, cseréptetős, romantikus stílusú a nyugati szárnyának középtengelyében kápolnával, amely a katolikus egyház tulajdona volt.
2003-ban A Leonardo CAD Bt. megvásárolta a kápolnát és a hozzátartozó épületrészt, majd felújította. A kápolna épen maradt eredeti festése és berendezése a korabeli szakrális épületek szép példája, bár színei kissé megfakultak. A berendezési tárgyai ép állapotúak. A kápolna előcsarnokához vezető folyosók elhanyagolt állapotban vannak. Ezenkívül a kastélyhoz tartozik még a pálmaház és egy hatalmas, a kastélyt körülvevő angol kert is.
1876-ban árvíz sújtotta a kastélyt.
- Az árvíz a gerlai kastélyt is ellepte és gr. Wenckheim Károly úr szalonjaiban terjeszkedik széllyel. A gróf úr az, ki eddig megyénkben legtöbb kárt szenvedett az árvíz által. Az árvíz Gerla-Pósteleken folyvást emelkedőben van, úgy annyira, hogy onnan a gerlai híd mellett és az uradalmi kastély irányában már a töltés tetején a volt. -

A békéscsabai önkormányzat 2001-ben jelképes áron egyszer már eladta a hajdani Wenckheim birtokot, azzal a kikötéssel, hogy az új tulajdonos helyreállítja az épületet, és hasznosítja azt. Ez azonban nem történt meg, így a kastély újra az önkormányzathoz került és ismét eladóvá vált.

kastelyrom_gerla_wenckheim_kastely2.jpg

Innentől a történetet már csak ismétlődik!

nevtelen.jpg

nevtelen2.jpg

13730851_1631309113864865_1723576338893757142_o.jpg

13731982_1631309267198183_5616045420183546943_o.jpg

13717195_1631298183865958_2168075937837782575_o.jpg

13767232_1631309567198153_550092324617185514_o.jpg

26514067_1946800288694168_195038256_o.jpg

13731076_1631309227198187_727753332923457274_o.jpg

13730986_1631307233865053_7887639247734753688_o.jpg

13731068_1631307170531726_3534676379405310755_o.jpg

13691155_1631307243865052_2029406268414999816_o.jpg

26540663_1946800842027446_863435327_o.jpg

26540045_1946800535360810_1261256929_o.jpg

13710691_1631306527198457_829947617946925525_o.jpg

13735177_1631307123865064_496977977139254183_o.jpg

13710559_1631306583865118_7681636449415565269_o.jpg

13717254_1631306893865087_5062237749137371928_o.jpg

13679905_1631306627198447_488683925062588451_o.jpg

13724041_1631307000531743_7926212316884632181_o.jpg

13725019_1631307103865066_497097265266202739_o.jpg

13765671_1631306657198444_764106600275806175_o.jpg

13765928_1631306693865107_3343051272854544902_o.jpg

13767374_1631306897198420_1455812550749965209_o.jpg

13737640_1631306740531769_4914252791533478770_o.jpg

13701248_1631306777198432_7307683863093113168_o.jpg

13735752_1631306967198413_5656985861215356531_o.jpg

13765943_1631307257198384_2679840074865063486_o.jpg

13735119_1631306970531746_1606910629393100253_o.jpg

13738299_1631306903865086_4891148731642111668_o.jpg

13730884_1631307647198345_7854840402888238731_o.jpg

Gróf Wenckheim Jenő újra temetése.
Gróf Wenckheim Jenő (1883-1944) 
A grófot 1944-ben a gerlai kastélyparkban temették el,majd 1964-ben,a sportpálya kialakításakor kihantolták,és a gerlai temetőben szülei sírjában helyezték örök nyugalomra.

16178685_1738165549845887_2015703012276440666_o.jpg

 SATIS BAU Építőipari Kft.

1.jpg

2.jpg

 

4_1.jpg

 

3.jpg

 

A Gerlai Wenckheim Társaság, azzal a célzattal alakult, hogy elsősorban az évek óta elhanyagolt kastély parkot újra látogathatóvá és élvezhetővé tegye.
A későbbi céljaink között szerepel, hogy Gerla egészét szebbé és élhetőbbé tegyük, mindezt önkéntesen a szabad időnkben.

17015984_1758535357808906_4458871863999827721_o.jpg

16991721_1758532314475877_8922318875985399914_o.jpg

Futaki Sándor Békéscsaba, ... utca 6.: A Gerlai Wenckheim Társaság képviseletében megköszönte minden érintettnek az erkölcsi és az anyagi támogatá st, amit a kastély park és Gerla szebbé tételében folytatott munkájukhoz nyújtottak. Igyekeznek a településen örökül hagyott tárgyi és szellemi értékeket óvva megőrizni, gazdagítani a természeti értékeiket és továbbadni azt.

A Wenckheim kastély épületének megóvása és a hozzátartozó terület gondozása kapcsán a vállalkozó a számára előírt ütemezett felújításnak nem tesz eleget, az általuk kötelezettnek gondolt és az épület műemléki jellegéből adódóan elvárható állagmegóvásról sem gondoskodik. Tudomásuk szerint az örökségvédelmi hivatal is felszólította korábban a vállalkozót . Tavasztól télig az épület szinte láthatatlan az elburjánzott növényzet és az embermagasságú gaz miatt, amely a kerítésen átnyúlva egyre szélesebb sávban nyer magának teret a gondozott területekből. Értékes növények, fák válnak az enyészetté a felelőtlen hozzáállás miatt.

Kérte, hogy az illetékesek szólítsák fel a tulajdonost a feladata haladéktalan elvégzésére. Az épületben található Szeplőtelen Fogantatás kápolna állapota szintén aggasztó, pedig egy műemléki védelem alatt álló kincsről van szó, ami fokozatosan az enyészeté lesz. Kérte a hivatal segítségét abban, hogy hogyan állíthatnák meg ezt a pusztulást. Nem felelősségre vonásra gondol, hanem megoldás keresésre.

Örömmel hallották, hogy az önkormányzat pályázati úton támogatást nyert a Wenckheim turisztikai kerékpárút megépítésére, melynek a gerlai kastély az egyik érintett megállója lenne. Ez egy évek óta fennálló probléma megoldása lehet a Modern Városok Program keretében tervezett beruházással együtt. Meg lehet ismerni a városrészt érintő pontosabb tervet, a kerékpárút és a megállók köré tervezett turisztikai attrakciót?

A gerlai kastély előtti Wenckheim tér árnyas területét alkalmasnak tartanák egy közjóléti park és pihenőhely kialakítására. A belváros rehabilitáció III. üteme során lecserélt, még használható parkbútorok hasznos elemeit megkaphatná erre a célra a kerület?

Ezek kihelyezésében és karbantartásában a társaság szívesen venne részt. Megköszönte a bizalmat, mellyel az eddigi munkájukat támogatták. A képviselőket meghívta december 9-én, 16 óra 30 perckor megtartandó rendezvényükre.

Szarvas Péter polgármester: A gerlai városrészre figyel az önkormányzat, a közgyűés. A Wenckheim kerékpárút Gerlát érintő részével kapcsolatos nyomvonal elképzelést meg lehet ismerni. A hozzászólásra 15 napon belül írásban fognak válaszolni.

Bíró János képviselő : Megköszönte a Gerlai Wenckheim Társaság önzetlen munkáját. Sok egyéb feladatuk mellett a Wenckheim kastély melletti, önkormányzati tulajdonban lévő erdő területét is a társaság tartja karban. Igyekszik mindenben támogatni a társaságot.

Szarvas Péter polgármester:Szintén megköszönte a társaság munkáját. December 8- án megtartandó jótékonysági adventi koncert alkalmával összegyűjtött pénzadományokat a Wenckheim társaságnak szeretnék adományozni, ez a döntés már megszületett.

Miért(ek)?

Nem értjük, hogyan lehetséges az, ebben az országban, hogy a vállalkozó semmilyen formában nincsen megbüntetve. Ha már az örökségvédelmi törvények megsértése miatt nem is, szerződésszegésért miért nincsen börtönben?
Miért az önkormányzatnak kell továbbra is azon gondolkodnia, hogy honnan szedjen pénzt a visszavásárlásra, felújításra? Ha valaki el tudja ezt magyarázni nekünk, akkor kérjük, tegye meg!

***

Bizonyára többen értesültek már a hírről, hogy a Modern Városok Program keretében kerékpárúttal kötnék össze a négy Békés megyei Wenckheim-kastélyt (Gyula, Gerla, Póstelek és Szabadkígyós).

A 20 km kerékpárutat, 2,4 milliárd(!) forintból építik meg. Tényleg nem kötözködésképp, (tudjuk, erre lehetett pályázni stb. Tudjuk!) de 2,4 milliárdot költünk 20 km bringaaszfaltra, ami többek közt a fenti romot köti össze, a póstelki rommal! Szabadkígyóson pedig csak tavasszal indul a felújítás. Nem lenne ésszerűbb esetleg ezt a pénzt arra költeni, hogy a turista ne csak romokat láthasson? Nem lenne ésszerűbb a kastélyokra költeni??? (Igen, tudjuk, DE! ...de ha egyszer erre lehetett pályázni, ugye?)

Póstelek
(kap majd egy külön bejegyzést is, ígérjük)

postelek2_2.jpg

1280px-posteleki_kastely_panoramio.jpg
Köszönjük a képeket, és az információkat a Gerlai Wenkcheim Társaságnak!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://elherdaltorokseg.blog.hu/api/trackback/id/tr8413551823

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kvadrillio 2018.01.05. 19:20:39

IGEN ! EZ IS AZ ORBÁN ÁLTAL ELHERDÁLT ÖRÖKSÉGE A MAGYAR NÉPNEK !!!

NER-LOVAGOK GAZDAGÍTÁSA ORBÁN ÁLTAL !!!

Valójában azonban az elmúlt hét évben nemcsak a kiemelt szereplők, a pár tucat leggazdagabb NER-lovag, hanem több ezer, korábban is a gazdasági szférában dolgozó, de most magát nagyon megszedő üzletember, illetve család (nevezzük őket NER-kedvezményezetteknek) lépett be a leggazdagabb magyarok ligájába, és lett legalább 100 millió forinttal gazdagabb.
Gazdagodási utak

Karagich István szerint ma mintegy
11 ezer olyan hazai család van, amelyik 100 millió forint feletti vagyonnal bír. Az elmúlt években számuk 20 százalékkal gyarapodott.

Csak a privátbankokban kezelt likvid vagyon 2010 és 2017 között 2400 milliárd forintról, 4200 milliárd forint fölé emelkedett (75 százalékos bővülés).

Vegyünk egy magyar családot, amelyiknek volt egy gyakorlatilag semmit, nulla forintot érő vállalkozása. A cég működött, de a felvett kölcsönök, vagyis az idegen tőke nem haladták meg az eszközök értékét. Ha ez a család képes volt felvenni az elmúlt években egy 100 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatást, akkor náluk azonnal keletkezett 100 millió forintnyi érték. Ez a család belépett a 100 milliós körbe.

Hasonlóképpen, ha egy üstökösként berobbanó, politikailag támogatott magyar építőipari cég elnyert egy egymilliárd forintos önkormányzati közbeszerzést, akkor szinte biztosan megtörtént a százmilliós gazdagodás, hiszen a tízszázalékos nyereségtartalom nem tűnik túlzó feltételezésnek, a szinte mindig túlárazott hazai közbeszerzési körben.

A több ezermilliárd forintos uniós forrás mellett sok ilyen egyedi sikertörténet akadt. Ráadásul a „csókosok” élvezhették a két nagy, szintén államközeli pénzügyi üzletet is, vagyis „a pénzből is csinálhattak pénzt”. (Ezzel cikkünk végén még foglalkozunk részletesebben is.)

Sokan jutottak tehát hirtelen méretes pénzügyi vagyonhoz. De mit csinálnak ők a szabad pénzeszközeikkel? Három fő területet nézünk meg:

a reálgazdasági beruházásokat,

a külföldi privátbankokat,

végül a hazai pénzügyi szolgáltatókon keresztül végzett befektetéseket!

Újrabefektetés: nyerő széria

A NER-lovagok döntő részénél az a legjobb pénzügyi döntés, ha a szabad pénzeszközeiket visszaforgatják az üzletbe. Az érintett körből szinte mindannyian úgy érzik, hogy most nagyon megy a szekér, igyekeznek birodalmat építeni, habzsolják az üzleteket.

Karagich István a kosárlabdából merít példát: az NBA-ben hot hand (forró kéz) a neve annak a periódusnak, amikor a játékos nagyon érzi a palánkot. Amikor, amit csak rádob a gyűrűre, az vagy csont nélkül bemegy, vagy szerencsével beszédül, de mindenből találat lesz. A NER-esek most az állam segítségével ugyan, de
elkapták az ütemet, minden labda, minden beruházás betalál.

Vagyis ők most akár eladósodást is vállalva, mennek előre. Például:

Vesznek még egy szállodát, amit majd uniós forrásból felújítanak.
Átvesznek egy döglődő borászatot, mert a NER-szállodákban kiüríthetik a pincéket, és mindent eladnak a baráti vagy saját vendéglátói körben.
Megkaparintanak egy közterületi reklámcéget, és „reménykednek” abban, hogy majd kedvezően változik annak szabályozása.
Ásványvízcéget mentenek meg a lassú haláltól, hátha aztán lesz olyan magyar állami cég vagy hatóság, amelyik éppen ettől a cégtől rendel százmilliós értékben vizet.

A NER segít abban, hogy a reálgazdasági megtérülések magasak maradjanak.
A balatonalmádi Ramada Aurora Hotel and Resort szállodát 2016-ban vette meg Mészáros Lőrinc cége
A balatonalmádi Ramada Aurora Hotel and Resort szállodát 2016-ban vette meg Mészáros Lőrinc cége
Olcsó a hitel

A reálgazdaságban tehát csak úgy záporoznak a sikerek.
Az állam pedig segít, szabályoz, újraszabályoz.

Mondunk példákat:

Baráti cég auditálhatja a bankok informatikai rendszerét.
Az állam számára megfelelő kezekbe kerülnek a trafikok.
A kormánypárti médiatermékeknél sűrűsödnek az állami hirdetések.
Ezek közvetítésében, lefoglalásában is ismerősök működnek közre.

És közben olcsó hitelek is segítik a NER-esek magángazdagodását.

kvadrillio 2018.01.05. 19:22:49

...és a munkaviszonyban dolgozó 4,4 millió több mint fele EZÉRT DOLGOZIK MINMÁLBÉREN !!!!!

BAZDMEGORBÁN !

kvadrillio 2018.01.05. 19:41:01

Fónai Imre
2018. 01. 05. 18:48
#ClubAliga
#KádárVilla
#Balatonvilágos
ZSIDÓKNAK ADTÁK EL A BALATON-PARTOT ??? !!! ROHAGGYON MEG MINDEN EDDIGI KORMÁNY !!
Rákosiék államosították, a község most részt kér a hajdani pártüdülőből

Rákosiék államosították Balatonvilágos vízpartját, az állam 2007-ben adott túl Kádár-villástól a Club Aligán, de a világosi Balaton-part javarésze azóta is elzárt a település elől. Ezt elégelte meg az önkormányzat és nemrég ingyenes vagyonjuttatás formájában kérte az államtól a Club Aliga vízparti területeinek egy részét.

Utat, közparkot, parti sávot szeretne magának Balatonvilágos a hajdani pártüdülő területéből. A Club Aligát 2007-ben értékesítette az állam az izraeli hátterű Pro-Mot Hungária Kft. részére az akkori sajtóinformációk szerint 5,5 milliárd forintért. A közel ötven hektáros, másfél kilométeres vízparttal rendelkező ingatlan egy részét tulajdonba, más részét 49 évre kezelésbe kapta a szállodakomplexumot és egyéb lakó-, valamint üdülőingatlanokat tervező cég.

Az elmúlt tíz évben azonban egyetlen kapavágás sem történt (pedig az 1400 lelkes Somogy megyei település képviselő-testülete a falu rendezési tervét is a befektetők igényeihez igazította), a szocreál épületek állaga egyre romlik, s bár egyes ingatlanokat folyamatosan üdülőként üzemeltetnek, ez Fekete Barnabás világosi polgármester szerint méltatlan ma már a balatoni turizmushoz. Balatonvilágos, ha tulajdonba, vagy vagyonkezelésbe kapná a kért parti területeket (melyek ma az állam tulajdonában, de a Pro-Mot Hungária Kft. vagyonkezelésében vannak), nemcsak ezeket, hanem akár a vitorlás- és hajókikötőt is üzemeltetné és fejlesztené.

A településen arról hallani: az „újgazdagok” közül is sokan szemet vetettek a hatalmas üdülőkomplexumra, és ha netán új tulajdonoshoz, vagy vagyonkezelőhöz kerülne az ingatlan, a település erre az esetre is biztosítaná magának a községet „megillető”, a Balatont-törvényben is kívánatosnak tartott szabad partszakaszt. Balatonvilágos pillanatnyilag zsebkendőnyi saját Balaton-parttal rendelkezik, ahol strandot üzemeltet. A helyi ingatlantulajdonosok egy kártya birtokában ingyenesen használhatják a Club Aliga strandját.

Köztudott, hogy Kádár János pártfőtitkár kedvenc nyaralóhelye volt a Club Aliga. Az úgynevezett elnöki apartmant más néven Castro-villának is emlegetik, hiszen a kubai pártvezető is vendégeskedett benne, de megfordult ott Honecker, Hruscsov, Gagarin, sőt, Kadhafi is, a kétezres években meg Jockey Ewing a Dallasból, azaz Larry Hagman.
Mivel az elnöki villát az elmúlt években is használták nyaraltatásra, filmforgatásra, jó állapotban van, nem így a Kádár-villa, melyet ma már megközelíteni sem könnyű, s romos az egész épületbelső. Pedig kár volna, ha hagynák porrá romlani – már csak mementóul sem ártana megőrizni…

Advanced Flight 2018.01.05. 21:45:43

@kvadrillio: elfogyott a bold, vagy mi? :-P
süti beállítások módosítása