Elherdált Örökségünk

Elherdált Örökségünk

Abony, a védett műemlékek süllyesztője...

4 kúria, 1 kastély + 1 zsinagóga

2017. december 29. - Elherdált.Örökségünk

Vigyázó Kúria

Egyes feltételezések szerint a barokk kúriát 1800 körül a Csák család építtette. Más források szerint a Vigyázó család emeltette 1830 körül. A grófi család intézője lakott benne. A kúriát utoljára lakóházként hasznosították, az épület alatti hatalmas dongaboltozatos pincében egy időben galériát rendeztek be, amelyet a múzeum működtetett. Az egykori parkból csak kis töredék maradt, maga a kúria évek óta üresen áll egy lezárt telken, nem látogatható. A táblák szerint az MNV tulajdonában van. A kúria VÉDETT MŰEMLÉK!

20171227_153607.jpg


20171227_153555.jpg

20171227_153630.jpg

20171227_153648.jpg

20171227_153706.jpg

20171227_153902.jpg

20171227_153844.jpg

Vigyázó Kastély

A Vigyázó Antal által 1830-ban építtetett klasszicista kastély jón oszlopos előcsarnok hangsúlyozza.  A kastélyban és parkjában 1958-ban gépállomás működött, majd a Mechanikai Művek irodái, telepe valamint lakások voltak benne.  A kastély magántulajdon, lezárt területen van, nem látogatható, és az ember nagyságú gaztól nem is látható!  VÉDETT MŰEMLÉK!

20171227_153044.jpg

20171227_153052.jpg

20171227_153057.jpg

20171227_153115.jpg

20171227_153149.jpg

20171227_153233.jpg

20171227_153314.jpg

2015-ös képek a kastelyok.com oldaláról

img_2873.jpg

img_2877.jpg

img_2880.jpg

img_2883.jpg

img_2878.jpg

29587_20081016_20010045.jpg

29587_20081016_20005303.jpg

img_2891.jpg

img_2888.jpg

img_2892.jpg

img_2893.jpg

img_2896.jpg

img_2894.jpg

Tallián Kúria

A kúriát Tallián Ádám építtette 1800 körül, kora klasszicista stílusban. 1850 körül Szvacsina (Svaczina) József tervei alapján átépítették. 1970-ben az épületet egy új szárnnyal bővítették.
A II. világháború után nevelőotthon került az épületbe, mely nagyon sokáig működött benne. Jelenleg üresen áll.

20171227_154156.jpg

20171227_154204.jpg

20171227_154214.jpg

20171227_154248.jpg

20171227_154251.jpg

20171227_154311.jpg

img_2924.jpg

20171227_154436.jpg

20171227_154331.jpg

20171227_154350.jpg

img_2921.jpg

img_2931.jpg

Sivó Kúria

A kúria 1824-ben, más források szerint 1842-46 között épült klasszicista stílusban.
Az épület terveit Szvacsina (Svaczina) József készítette. Ma a strand központi épületeként hasznosítják a kúriát. Nem látogatható, viszont mivel az épületben a strand irodái működnek, viszonylag jó állapotban van.

20171227_154551.jpg

20171227_154516.jpg

20171227_154522.jpg

685_1.jpg

img_2913.jpg

Szedenik Kúria

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. szeptember 07-i rendkívüli üléséről

1./ Napirendi pont tárgya: Abony, Vak Bottyán u. 2. sz. 1536/1 hrsz. alatti ingatlanon álló
volt Szedenik kúria bontására cég megbízása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az önkormányzat 2008.
október 10-én kelt levelében kérte a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, hogy az ingatlanon álló
Szedenik-kúria műemléki védettsége törlésre kerüljön, ebben a mai napig intézkedés nem történt.
Ezek után a kúria beomlott része és a hozzá tartozó tetőszerkezet lebontásra került, az épület másik
végfala dúcolással került megtámasztásra. Kivitelezést az ABOKOM Nonprofit Kft. végezte el.
Megkezdődött a nagytakarítás, de a bontásra szerződést kell kötni. Jelen állás szerint a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal a Szedenik-kúria műemlékvédelem alóli törlését nem engedélyezi,
valamint az épület teljes bontását sem, csak az ingatlan baloldal felé eső részén a végfaltól számított
1. helyiség bontását, és a megmaradó végfal dúcolását a kidőlés ellen. Olyan állapotba kell tenni az
ingatlant, hogy a szomszédokat ne zavarja.

Habony István: Kérdezte, hogy nem lehet az engedélyt sürgetni? Kevés költséggel az egész
ingatlant el lehetne bontani. Később még fizetni kell a maradék elbontásáért is.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Korábban kérte Hiller miniszter úr közbenjárását, de nem tudta
elérni, hogy a műemléki védettségből visszavonják az ingatlant. Amíg a Kulturális Örökségvédelmi
Hivataltól nem kapják meg az engedélyt, nem lehet teljes bontást végezni az ingatlanon.

Habony István: Véleménye szerint gondoskodni kell az épület teljes eltakarításáról, mert a
területre van vevő. Ez egy romos épület. Mostani döntéssel több, mint 1 millió forintért lebontatják
egy részét, kis rész megmarad, ez nevetséges véleménye szerint. Lakosság nem fogja érteni, hogy
miért így bontják el.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Előírás szerint őriztetni kell a megmaradt romokat, elvileg még
fóliával is be kellene borítani. Véleménye szerint az idő meg fogja tenni a hatását.

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az első és a második napirendi pontot is megtárgyalta az
ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága és elfogadásra javasolta az előterjesztést és a
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Azonnali elbontásról rendelkező levél július 14-én érkezett az
önkormányzathoz. Ebben az időben a belvízzel foglalkoztak, így nem jutott rá idő, hogy elintézzék.
Elmondta, hogy halasztó hatálya még a fellebbezésnek sincs. Két hónapig rakosgatta az ügyintéző
az ügyiratot, mivel nem teljesítették a levélben meghatározottakat, fotóval igazolva, azonnal kérik
ennek bemutatását. Pénteken legkésőbb fax-on el kell küldeni, hogy a terület tisztázásra került,
végfal megtámasztással és zárható kerítés építésével. Amennyiben erről nem küldenek
dokumentációt, akár 1 millió forint bírságot is kiszabhatnak, sőt akár hetente is bírságolhatnak.
Kérte, hogy túlságosan ne időzzenek ebben a témában, kötelezettséget határoztak meg az
önkormányzat felé, ezt végre kell hajtani. 3 ajánlat érkezett, ebből az ABOKOM Nonprofit Kft.
megbízását javasolta, bruttó 1.250.000,-Ft díjazásért. Vállalkozói díj fedezete a városi tevékenység
szakmai szolgáltatás soron biztosított.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

9780.jpg

4886_20091127_19353180.jpg

Zsinagóga

Klasszicista Zsinagóga, 1825. Valószínűleg Landherr András műve. Gerendás mennyezet, festés, XIX. század vége? A karzat gerendafészkei két oldalt tórafülke, tagozott párkánnyal. A fal páros antikizáló füzérdíszes pilaszterekkel tagolt. Mennyezet alatt cseppdíszes főpárkány, az egyik karzatgerenda in situ (faragott). Az ablakok fölött festett függöny motívum. Halszálkában rakott téglaburkolat. Magtárként működött. VÉDETT MŰEMLÉK!

20171227_154754.jpg

20171227_154803.jpg

20171227_154819.jpg

20171227_154833.jpg

20171227_154852.jpg

20171227_154921.jpg

20171227_155001.jpg

20171227_154939.jpg

20171227_154953.jpg

20171227_155033.jpg

Az Abonyi Mezőgazdasági Zrt volt a tulajdonosa korábban az abonyi zsinagógának, azt lepusztították a korábbi rendszerben, és magtárként használták. Az állapota válságosra fordult, ezért a tulajdonos mindent megtett annak érdekében, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Az első erőtlen kísérlet még Gajdos István polgármestersége idején történt, amikor a tulajdonos egy forintért akarta azt felajánlani Abony városának. Az akkori döntéshozók azonban bölcsek voltak, és átláttak a szitán, nem vették át a düledező romot. A műemlékvédelmi hivatal egyébként már akkor sem nézte jó szemmel a Zsinagóga sorsát, tudomásunk szerint több bírságot is kiszabtak. 2007. fordulópontot jelentett az épület életében, ekkor ugyanis sikerült rásózni egy másik tulajdonosra azt.

  1. novembere: „ Az Abonyi zsinagógáért alapítvány a napokban veheti át a településen található zsinagógát, mondta Baksa István, az alapítvány öt fős kuratóriumának elnöke. A két magánszemély és egy cég által alapított alapítvány célja, hogy felújítsák, korszerűsítsék az épületet. Első körben a tetőszerkezetet szeretnék rendbehozni, később történne a funkcionális helyreállítás. Az alapítvány tagjai már sok szervezettel felvették a kapcsolatot a zsinagóga korszerűsítésének érdekében és szeretnének a jövő évben is majd több, erre vonatkozó pályázatot benyújtani. „ – írja a Szoljon.hu

A helyzet pár évre állóvízzé vált, nem történt érdemben semmi, hacsak az nem, hogy életveszélyessé vált az úgynevezett portikusz és a tetőszerkezet. Ez utóbbival vidáman játszadoztak a szelek, a szomszédos iskola diákjainak is állandó veszélyforrást szolgáltatott az itt tapasztalható tűrhetetlen állapot. A cserepekkel kénye- kedvére játszadozott a szél, jutott a suli udvarára is belőlük. Aztán kisebb fajta csoda történt, mert két nyertes pályázat is rendelkezésre állt, az egyik a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által megítélt 5.000.000,- Ft., illetve a másik a Várépítő pályázaton elnyert 1.210.526,- Ft.. A felújítással végre megszűnt az életveszélyes állapot. A tetőt és a portikuszt sikerült rendbe hozni. A felújítási munkálatokat a Generál Kontakt Bt. végezte társadalmi munkában. Legalábbis ez olvasható a www.abony.hu honlapon. A felújítás során a szükséges mértékben cserélték, valamint megerősítették a tetőszerkezet gerendáit, cserépléceit.

Ugyanezen a honlapon olvasható a felhívás, mely szerint, idézem: „ Az Abonyi Zsinagógáért Alapítvány várja a Tisztelt Lakosság felajánlását, a személyi jövedelemadó 1%-a formájában is. „ Azonban senki ne kezdjen el gyorsan számlaszámot keresgélni, mert a 2014. rendelkező évben tett, Szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek között is szerepel már az Abonyi Zsinagógáért Alapítvány, ez többek közt a www.langlovagok.hu honlapon is szerepel elrettentő példaként. Az alapdokumentumot a NAV tette közzé. A kizárásnak nyilván nyomós oka van. Az alapítvány a mai napon aktív státuszban szerepel a magyar bíróság honlapján, vélhetően adóssága van az állam felé, vagy a pályázatokkal nem tudott kellő mértékben elszámolni, ezért nem lehet nekik adó 1 %-ot felajánlani.

Egyébként a beruházáshoz önerőt is kellett, pontosabban kellett volna produkálnia az alapítványnak, hiszen az elnyert összegek nem futották ki a munka elvégzésének költségeit. A gyakorlatban lapinformációink szerint nem sikerült saját forrást biztosítani, azt a Generál Kontaktnak a mai napig nem fizették ki.

A felújítás fedezete felerészben saját forrás lett volna, másik része a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által megítélt 5.000.000,- Ft., illetve a Várépítő pályázaton elnyert 1.210.526,- Ft. Tehát ebből következik, hogy ötmillió forintot legalább mellé kellett volna tennie a felújításhoz az Abonyi Zsinagógáért Alapítványnak, melynek székhelye Abonyban, a Deák Ferenc út 4. szám alatt van és a képviselője, mint kuratóriumi elnök, Baksa István. Cél szerinti besorolása kulturális tevékenység. Ez a következőt takarja:

„ A 2740 Abony Deák Ferenc u. 4. szám alatt fekvő, Abony, belterület 3263 hrsz. alatt nyilvántartott, jelenleg műemléki védettség alatt álló volt Zsinagóga-épület megmentése, helyreállítása és kulturális, oktatási célokra való hasznosítása. „

Az Alapítvány egyébként céljainak egy részét még ilyen visszás körülmények között is elérte, hiszen nem életveszélyes már a Zsinagóga, tehát megmentették. A felújításoknak köszönhetően nem csak az életveszélyes állapot szűnt meg, hanem a további állagromlást is el tudják kerülni. Lapunk úgy tudja, hogy a szükséges önerőt, mely a költségvetésben szerepelt, nem fizették ki a vállalkozóknak. Arról nincs információink, hogy ennek ellenére vajon sikerült-e az állam felé elszámolni a pályázatokkal. A végső költségvetés szerint egyébként összesen 16 millióba került volna a felújítás, ennek egy részét a kivitelező társadalmi munkában bevállalta. A 16 millióból farigcsáltak ugyan, de még így is bőven több volt a pályázatból rendelkezésre álló összegnél a munka ára.

Jelenleg ez az abonyi Zsinagóga szomorú története. Már nem csak az épület van bajban, hanem maga a birtokos alapítvány is.
Lőrinczy Veronika

www.miabonyunk.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://elherdaltorokseg.blog.hu/api/trackback/id/tr2613532215

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása